Mezinárodní jazykové tábory

online výuka italštiny

Dopřejte svým dětem pobyt na mezinárodním jazykovém táboře, který pořádají různá jazyková centra Berlitz po celé Evropě.

V sedmi různých státech se mohou děti učit angličtinu, francouzštinu, němčinu nebo španělštinu

Mezinárodní jazykové tábory jsou určeny dětem již od 7 let (výjimečně od 10). Jazykové pobyty trvají 1 nebo 2 týdny, děti mají výuku cizího jazyka vždy dopoledne 4x45 minut. Odpoledne a večer se mohou účastnit doplňkových programů a společenských aktivit.

Více informací o mezinárodních jazykových táborech.